Poprzetoczeniowa plamica

nowotworowe.pl : poprzetoczeniowa plamica

Małopłytkowość poprzetoczeniowa .. poprzetoczeniowa oznacza nagłe wystąpienie ciężkiej, zagrażającej życiu skazy krwotocznej, z ilością płytek poniżej 5 tys./mm3 w okresie 5 - 15 dni od przetoczenia krwi. Plamica przetoczeniowa powstaje z powodu niszczenia trombocytów przez alloprzeciwciała przeciwpłytkowe. Alloprzeciwci ...