Powikłania leczenia nowotworów

nowotworowe.pl : powikłania leczenia nowotworów

Gorączka neutropeniczna .. powikłaniem hematologicznym obserwowanym u chorych na nowotwory w trakcie leczenia przeciwnowotworowego jest neutropenia. Wynika ona z toksycznego działania na szpik chemioterapii lub radioterapii, może być także związana z naciekaniem szpiku kostnego przez komórki nowotworowe. Częstość wy ... Leczenie wspomagające w leczeniu nowotworów .. powikłaniami także nieodwracalnymi. Leczenie wspomagające powinno być podejmowane nie tylko w przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń ( np. w stanach zagrożenia życia w przebiegu ostrych zaburzeń metabolicznych, zaburzeń hemostazy lub posocznicy na tle neutropenii, objawy zespołu rozpad ...

Leczenie nowotworów u dzieci .. powikłania, takie jak niepłodność czy zaburzenia wzrostu. Zawsze dużą rolę odgrywa opieka psychologa nad chorym na nowotwór dzieckiem. Milena Szewruk Literatura: 1 ) K. Kubicka, W. Kawalec: Pediatria . 2 ) R. Kordek: Onkologia . ...