Powikłania po chemioterapii

nowotworowe.pl : powikłania po chemioterapii

Powikłania chemioterapii przeciwnowotworowej Powikłania chemioterapii przeciwnowotworowej to: Nudności i wymioty Nudności i wymioty zwykle występują w ciągu pierwszych 24 godz., ale mogą również pojawić się w 2, 3 dobie lub kilka dni po zakończeniu chemioterapii. Nudności i wymioty są powikłaniem wielu, choć nie wszystkich chemio ... Gorączka neutropeniczna .. powikłaniem hematologicznym obserwowanym u chorych na nowotwory w trakcie leczenia przeciwnowotworowego jest neutropenia. Wynika ona z toksycznego działania na szpik chemioterapii lub radioterapii, może być także związana z naciekaniem szpiku kostnego przez komórki nowotworowe. Częstość wy ...

Powikłania leczenia i postępowanie w nawrocie ostrych białaczek szpikowych .. powikłaniem szybkiego zmniejszania liczby komórek białaczkowych po intensywnej chemioterapii jest zespół rozpadu guza. Może wystąpić hiperfasfatemia ( wzrost stężenia fosforanów ), hiperkaliemia ( wzrost stężenia potasu ), hipokalcemia ( niedobór wapnia ), cechy niewydolności nerek. Po ...