Powodu niedoboru żelaza

nowotworowe.pl : powodu niedoboru żelaza

Niedokrwistość z niedoboru żelaza .. powodu obniżonego stężenia tego pierwiastka w surowicy krwi. To najczęstsza postać niedokrwistości u dorosłych ( ok. 80%, w większości dotyczy kobiet ) i u dzieci. W powstawaniu niedokrwistości z niedoboru żelaza można wyróżnić trzy okresy: utajony niedobór żelaza w magazynach ustrojowy ...