Progresja proceu nowotworowego

nowotworowe.pl : progresja proceu nowotworowego

Inicjacja i progresja procesu nowotworowego .. progresją. Mechanizmy inicjacji i promocji nowotworzenia 1. Zaburzenia w transmisji sygnałów wzrostu 2. Utrata zdolności do rozpoznawania sygnałów hamujących wzrost. 3. Zaburzenia w systemach naprawy DNA. 4. Regulacja cyklu komórkowego. 5. Fosforylacja białek a cykl komórkowy. 6. ...