Promieniowanie jonizujące w radioterapii

nowotworowe.pl : promieniowanie jonizujące w radioterapii

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) .. promieniowanie jonizujące ( ryzyko związane z pracą lub radioterapia ), leki cytostatyczne, związki chemiczne ( m.in. pestycydy, chloramfenikol, nawozy sztuczne czy farby do włosów ) oraz metale ciężkie. Objawy MDS Objawy kliniczne zespołów mieloproliferacyjnych wynikają z obniżenia el ... Makroglobulinemia Waldenströma .. promieniowanie jonizujące ( np. radioterapia ). Zdarza się, że choroba występuje rodzinnie. Na makroglobulinemię chorują częściej kobiety niż mężczyźni, w wieku około 60 lat. Objawy makroglobulinemii Waldenströma Objawy makroglobulinemii Waldenströma dotyczą wielu narządów. Pacjent ...

Radioterapia .. promieniowania jonizującego do celów leczniczych. W zależności od rodzaju źródła promieniowania wyróżnia się teleterapię oraz brachyterapię. Teleterapia ( TRT ) - napromienianie z odległości, jedną, kilkoma, a nawet kilkunastoma wiązkami promieniowania, generowanymi przez tzw. bombę kob ... Efekty biologiczne promieniowania w radioterapii .. promieniowania jonizującego w guzie nowotworowym i otaczających go zdrowych tkankach dochodzi do szeregu reakcji fizycznych, chemicznych i w konsekwencji procesów biologicznych, które wywołują efekt kliniczny, np. regresję guza, zwłóknienie w tkance zdrowej, wtórny nowotwór popromienny. ...

Późne powikłania popromienne radioterapii .. promieniowania jonizującego. Karcinogeneza popromienna oznacza wzrost ryzyka na zachorowania na białaczki ( wszystkie z wyjątkiem przewlekłej białaczki limfocytowej ), raka piersi, ślinianek, tarczycy, jelita grubego, żołądka, wątroby, płuca, jajnika i skóry. Do tego typu nowotworów może d ...