Przeciwko komórkom okładzinowym żołądka

nowotworowe.pl : przeciwko komórkom okładzinowym żołądka

Diagnostyka niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 .. przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, przeciwko IF czy też kompleksowi IF - witamina B12 wskazuje na chorobę Addisona - Biermera. Do różnicowania z niedokrwistością złośliwą niezbędne jest wykonanie testu Schillinga, w którym ocenie podlega zdolność wchłaniania kobalaminy w przewodzie p ... Stany przedrakowe żołądka .. przeciwciała skierowane przeciwko komórkom okładzinowym. Komórki okładzinowe produkują kwas solny oraz czynnik wewnętrzny, niezbędny do wchłaniania witaminy B12. Ryzyko wystąpienia raka jest sześciokrotnie wyższe niż w populacji ogólnej. Choroba Menetriera Choroba Menetriera jest rzadk ...