Przerzuty nowotworu pęcherza

nowotworowe.pl : przerzuty nowotworu pęcherza

Typy raka tarczycy .. przerzuty do płuc, wątroby, kości i mózgu. Przerzuty w płucach mogą ulegać zanikowi po leczeniu jodem, zaś przerzuty do kości nie poddają się niestety takiemu leczeniu. Raka pęcherzykowego leczy się poprzez chirurgiczne wycięcie nowotworu. Dodatkowo pacjentowi podaje się jod promieniotwórc ... Przerzuty nowotworów do kości .. przerzuty do kości. Większość z nich stanowią przerzuty raka sutka i stercza, a 1/3 nowotwory tarczycy, nerek, oskrzeli, narządów rodnych, pęcherza moczowego i przewodu pokarmowego. W około 15% przypadków nie udaje się stwierdzić punktu wyjścia przerzutów. Szerzą się one drogą krwionośn ...

Cele stosowania radioterapii .. przerzutami do kości, niedrożność przełyku wynikająca z masy nowotworu uniemożliwiającej pasaż pokarmu, krwawienia z pęcherza moczowego ). RT paliatywna jest z reguły krótkim leczeniem, nierzadko jednodniowym, a dawki promieniowania są tak małe, że nie przekraczają granic tolerancji narząd ...