Przeszczep szpiku polega na

nowotworowe.pl : przeszczep szpiku polega na

Leczenie ostrych białaczek szpikowych .. przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych lub prowadzi się leczenie podtrzymujące. Indukcja remisji polega na zredukowaniu masy komórek białaczkowych do ilości poddającej się kontroli przez układ immunologiczny, niewykrywalnej standardowymi metodami hematologicznymi. Zwykle doch ...