Przyczyny niedoboru B 12

nowotworowe.pl : przyczyny niedoboru B 12

Niedobór kinazy pirogronianowej .. przyczynia się do pękania błony krwinek czerwonych. Objawy są charakterystyczne dla niedokrwistości hemolitycznej. Kinaza pirogronianowa bierze udział w wytwarzaniu energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania błony otaczającej erytrocyty. Objawy niedoboru kinazy pirogronianowej ... Niedokrwistość z niedoboru miedzi .. przyczyniając się do ich odbarwienia, może wywoływać rozległe uszkodzenia serca i tętnic, nieprawidłowości w zapisie elektrokardiograficznym ( EKG ), może zwiększać ryzyko zawału, zaburzać pracę centralnego układu nerwowego, co objawia się zaburzeniem koncentracji, odrętwieniem, mrowieniem ...

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 .. Przyczyn niedoboru witaminy B12 jest wiele, do najważniejszych należą: - nieprawidłowa dieta - wegetarianizm, alkoholizm, - upośledzone wchłanianie - niedokrwistość Addisona - Biermera, wrodzony niedobór lub nieprawidłowość czynnika wewnętrznego Castle a, stan po całkowitym usunięciu ż ... Diagnostyka niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 .. przyczyn niedoboru. W tym celu należy wykonać badanie autoprzeciwciał. Wykrycie przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, przeciwko IF czy też kompleksowi IF - witamina B12 wskazuje na chorobę Addisona - Biermera. Do różnicowania z niedokrwistością złośliwą niezbędne jest wykona ...

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej .. przyczyną żółtaczki jąder podkorowych mózgu i wymaga wykonania transfuzji wymiennej. Rozpoznanie opiera się na oznaczeniu aktywności G - 6 - PD. Poza tym we krwi obwodowej występują ciałka Heinza w cytoplazmie erytrocytów. Leczenie niedoboru G - 6 - PD Leczenie opiera się głównie na pr ... Żelazo i niedobór żelaza w organizmie człowieka .. przyczyną jego niedoboru jest utrata krwi. U kobiet najczęściej przez drogi rodne, podczas obfitych miesiączek lub krwawienia pomenopauzalnego. Krwawienia z przewodu pokarmowego manifestują się niedokrwistością w przebiegu niedoboru żelaza ( rak żołądka, choroba wrzodowa ). Rzadziej traci ...

Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza .. przyczyny i uzupełnienie niedoborów żelaza w ustroju. Za cel leczenia przyjmuje się osiągnięcie prawidłowego stężenia Hb i ferrytyny we krwi za pomocą preparatów żelaza. Doustne preparaty żelaza W praktyce najczęściej stosuje się doustne preparaty żelaza. Pierwiastek ten wchłania się g ... Niedobór odporności .. przyczyny powstania. Jedną grupę stanowią pierwotne ( wrodzone ) niedobory odporności, które wynikają z genetycznego defektu układu immunologicznego. Drugą grupę tworzą wtórne niedobory, spowodowane działaniem czynników zewnętrznych lub chorobą. Odporność zależna od produkcji przeciwciał n ...

Leczenie niedoboru odporności .. przyczyny wtórnego niedoboru odporności, jeśli to możliwe. 3. Leczenie substytucyjne dożylnymi preparatami przeciwciał. 4. Stosowanie czynników wzrostu w neutropeniach ( niedobór granulocytów obojętnochłonnych ). 5. Stosowanie interferonów α i γ w niedoborach odporności ...