Przyczyny talasemii

nowotworowe.pl : przyczyny talasemii

Talasemie (niedokrwistości tarczowatokrwinkowe) .. przyczyną rozwoju jest skrócony czas przeżycia krwinek czerwonych ( erytrocytów ) z powodu ich rozpadu ( hemolizy ) pod wpływem działania czynników wewnątrzkrwinkowych. Jest to choroba o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Wyróżnia się 2 typy niedokrwistości tarczowatokrwinkowej: α ...