Radioterapia pęcherza moczowego

nowotworowe.pl : radioterapia pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego .. radioterapia, chirurgiczne wycięcie pęcherza moczowego ( cystektomia ). Anna Adamska Literatura: 1 ) R. Kordek: Onkologia . ...