Rak pęchera moczowego

nowotworowe.pl : rak pęchera moczowego

Rak pęcherza moczowego Rak pęcherza moczowego występuje dość często, głównie u mężczyzn. W ostatnim czasie stwierdza się wzrost zachorowalności na ten nowotwór. Czynnikiem, który przyczynia się do rozwoju raka jest palenie tytoniu. Pewną rolę przypisuje się również związkom chemicznym używanym m.in. w przemyśle ... Przerzuty nowotworów do kości .. raka sutka i stercza, a 1/3 nowotwory tarczycy, nerek, oskrzeli, narządów rodnych, pęcherza moczowego i przewodu pokarmowego. W około 15% przypadków nie udaje się stwierdzić punktu wyjścia przerzutów. Szerzą się one drogą krwionośną i limfatyczną. Pochodzą głównie z tych narządów, z któ ...