Rak złośliwy na płucach

nowotworowe.pl : rak złośliwy na płucach

Rak płuca Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie. Występuje średnio około 60 roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Główną rolę w rozwoju raka płuca odgrywają szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym. Ponadto narażone są również osoby przebywające w towarzystwie ... Nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce .. rak płuca stanowi blisko 1/3 zachorowań i zgonów z powodu nowotworów ). W drugiej połowie XX w. zagrożenie tym nowotworem w Polsce gwałtownie rosło, natomiast w ostatnich dwóch dekadach wzrost ten został zahamowany i odwrócony dzięki zmniejszeniu częstości palenia papierosów. Zachorowal ...

Nowotwory złośliwe stawów .. rak płuca, piersi i rak żołądka dają przerzuty do stawów, zwykle do stawu kolanowego. Nacieki w stawach lub okostnej w pobliżu stawów stwierdza się w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego, najczęściej w białaczkach. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętr ...