Raki sutka

nowotworowe.pl : raki sutka

Wpływ ujemny nowotworów złośliwych .. Raki: trzustki, nerki, gruczołu krokowego, sutka, oskrzela, mięsak Kaposiego, ziarnica złośliwa poprzez nadmierną syntezę substancji zwanych tromboplastynami przyczyniają się do powstania zespołu uogólnionego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego. W przebiegu raków, najczęściej żołądka, trzu ...