Retikulocyty i erytroblasty

nowotworowe.pl : retikulocyty i erytroblasty

Niedokrwistość hemolityczna .. retikulocyty, a w ciężkiej niedokrwistości również erytroblasty, - wzmożone wytwarzanie krwinek czerwonych w szpiku, - wzrost bilirubiny w surowicy oraz produktów jej przemian w moczu i w kale, - wzrost aktywności dehydrogenazy mleczowej ( LDH ) w surowicy, - skrócony czas przeży ... Niedokrwistość pokrwotoczna .. retikulocyty i erytroblasty. Są to komórki wytwarzane w szpiku kostnym, z których powstają krwinki czerwone. Wzrost ich poziomu oznacza, że organizm próbuje wyrównać utratę krwi i zaczyna intensywnie wytwarzać erytrocyty. Inne odchylenia w morfologii polegają na zwiększeniu poziomu krwi ...