Rokowanie chłoniaki

nowotworowe.pl : rokowanie chłoniaki

Nowotwory serca .. rokowaniem - zwykle pacjent umiera w przeciągu roku od rozpoznania. Do nowotworów złośliwych należy m.in. mięsak prążkowanokomórkowy występujący głównie u dzieci. Przerzuty nowotworowe do serca są częstsze niż nowotwory pierwotne. Przerzuty do serca dają m.in. rak płuca, sutka, chłoniak ... Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) .. rokowanie również zależą od postaci schorzenia. Leczenie ziarnicy złośliwej W leczeniu ziarnicy stosuje się radioterapię, chemioterapię ( m.in. stosuje się takie cytostatyki jak: adriamycyna, bleomycyna, winblastyna, dakarbazyna ) i przeszczepianie komórek krwiotwórczych w zależności o ...

Chłoniaki .. rokowanie. Chłoniaki o agresywnym przebiegu z kolei rosną bardzo szybko, często w niedogodnym umiejscowieniu, np. ośrodkowym układzie nerwowym i śródpiersiu. Mogą również wykazywać wtórną oporność na leczenie. Chłoniaki o bardzo agresywnym przebiegu występują najczęściej u dzieci i młod ...