Rozsiane wewnątrznaczyniowe krzepnięcie

nowotworowe.pl : rozsiane wewnątrznaczyniowe krzepnięcie

Niedokrwistość hemolityczna .. rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego ( DIC ), zespół hemolityczno - mocznicowy, ciężkie oparzenia, ołów, jady niektórych owadów i węży, choroba hemolityczna noworodków, hemolityczna reakcja po przetoczeniu krwi, nocna napadowa hemoglobinuria, niedokrwistość hemolityczna w przebiegu ... Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe, znane również jako DIC często stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Schorzenie to towarzyszy innym patologiom, dlatego diagnostyka ukierunkowana jest przede wszystkim na poszukiwanie choroby wywołującej DIC. Istotą schorzenia jest powstawanie wi ...