Stadia raka płuc

nowotworowe.pl : stadia raka płuc

Badania przesiewowe w profilaktyce raka jajnika i raka płuca .. stadiów raka płuca, szczególnie stanów przedrakowych, ani dostatecznie skutecznych metod leczenia większości chorych. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. ...