Stosowane rodzaje chemioterapii

nowotworowe.pl : stosowane rodzaje chemioterapii

Rodzaje chemioterapii przeciwnowotworowej .. stosowana jest po radykalnym leczeniu operacyjnym w celu zniszczenia potencjalnie istniejących przerzutów i zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu nowotworu. Chemioterapia wstępna Chemioterapia wstępna ( indukcyjna, neoadiuwantowa ), ten rodzaj leczenia dotyczy chorych z miejscowo zaa ... Nowotwory tkanek miękkich, mięsaki .. stosowaniem niektórych chemioterapeutyków oraz predyspozycją genetyczną. Mięsaki najczęściej dają przerzuty do płuc, czasem również do węzłów chłonnych. Umiejscawiają się głównie w mięśniach uda, pośladków i kończyny górnej. Lokalizacja mięsaków może być jednak różna. Rodzaje mięsakó ...