Szanse na wyleczenie przewlekłej białaczki

nowotworowe.pl : szanse na wyleczenie przewlekłej białaczki

Przewlekła białaczka szpikowa .. szansę na całkowite wyleczenie pacjenta. U innych chorych stosuje się imatinib, hydroksymocznik i rzadziej busulfan. Czasem podaje się również interferon alfa, arabinozy cytozyny czy daunorubicynę. W trakcie leczenia imatinibem ważna jest kontrola czynności nerek, wątroby, poziomu neutr ...