Toksyczne działanie żelaza na człowieka

nowotworowe.pl : toksyczne działanie żelaza na człowieka

Żelazo i niedobór żelaza w organizmie człowieka .. toksycznym działaniem żelaza zjonizowanego. We krwi ten pierwiastek jest transportowany w postaci związanej z transferryną. W warunkach prawidłowych zdolność wiązania żelaza przez transferrynę jest wykorzystywana w 1/3. Jej stężenie w surowicy zwiększa się w stanach niedoboru żelaza, a ule ...