Tomografia płuc

nowotworowe.pl : tomografia płuc

Nowotwory serca .. tomografię komputerową i rezonans magnetyczny klatki piersiowej. Powikłania nowotworów serca Nowotwory serca wiążą się z różnymi powikłaniami, np. zatorowością płucną, udarami mózgu, zaburzeniami rytmu serca czy niewydolnością serca. Najpoważniejszym powikłaniem jest oczywiście zgon pa ... Diagnostyka i leczenie raka płuca .. tomografia komputerowa i badanie PET, rezonans magnetyczny, badanie plwociny ( szczególnie, gdy guz zlokalizowany jest w dużych drogach oddechowych ), badanie płynu z jamy opłucnej, bronchoskopia, biopsja przezskórna i scyntygrafia kości. Wykonuje się również badania laboratoryjne, obej ...

Przerzuty nowotworowe do płuc .. tomografię komputerowa, biopsję przezskórną lub przezoskrzelową oraz niekiedy rezonans magnetyczny. Leczenie przerzutów nowotworowych do płuc Leczenie przerzutów do płuc zależy m.in. od pierwotnej lokalizacji nowotworu, liczby przerzutów i stanu chorego. Leczenie polega na operacyjnym ...