Trepanobiopsja szpiku

nowotworowe.pl : trepanobiopsja szpiku

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) .. trepanobiopsję oraz badanie cytochemiczne szpiku. Badania te ukazują nieprawidłową czynność układu krwiotwórczego, mimo iż szpik jest bogaty w komórki. W surowicy krwi występuje podwyższony poziom żelaza i tzw. hemoglobiny płodowej ( HbF ). Dodatkowo wykonywane są także badania cytogenetyc ... Czerwienica prawdziwa .. Trepanobiopsja, szczególnie w późniejszych okresach choroby, wskazuje na zarastanie ( włóknienie ) szpiku. Ponadto wykonywane są specjalistyczne badania cytogenetyczne i molekularne. Czerwienica prawdziwa przez wiele lat może przebiegać bez żadnych objawów. W zaawansowanych przypadkach, ...

Samoistne włóknienie szpiku (osteomielofibroza) .. Trepanobiopsja również wskazuje na włóknienie. Ponadto wykonuje się specjalistyczne badania cytogenetyczne i molekularne oraz rentgen kości długich. Leczenie samoistnego włóknienia szpiku Do tej pory nie ma skutecznego leczenia przyczynowego osteomielofibrozy. W celu wydłużenia życia p ... Przewlekła białaczka szpikowa .. trepanobiopsję oraz badania cytogenetyczne i molekularne. Oznacza się również aktywność FAG ( fosfataza alkaliczna granulocytów ), która w przewlekłej białaczce szpikowej jest najczęściej równa zero. W badaniu krwi stwierdza się wzrost poziomu witaminy B12 i kwasu moczowego. CML można p ...