USG czerniak

nowotworowe.pl : USG czerniak

Czerniak .. USG jamy brzusznej. W celu zapobieżenia rozwojowi czerniaka należy kontrolować osoby z grupy ryzyka, unikać intensywnego opalania i oparzeń słonecznych. Anna Adamska Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Czerniak naczyniówki .. USG jest podstawowym badaniem pozwalającym na ustalenie względnych rozmiarów nowotworu, tzn. średnicy podstawy oraz wysokości guza. W rozpoznawaniu wykorzystywane są też inne metody diagnostyczne, jak transiluminacja, angiografia fluoresceinowa, tomografia komputerowa i rezonans magnety ...