Uszkodzenia szpiku po chemioterapii

nowotworowe.pl : uszkodzenia szpiku po chemioterapii

Powikłania chemioterapii przeciwnowotworowej .. Uszkodzenie szpiku kostnego i wpływ na odporność organizmu Szpik niszczony jest najbardziej między 6. a 14. dniem leczenia, później następuje jego regeneracja. Odwracalne uszkodzenie szpiku jest głównym powodem stosowania średnio 3 - 4 tygodniowych przerw między cyklami leczenia. Objawy: ... Mielosupresja i neutropenia .. uszkodzenia przez chemioterapię i radioterapię. Poza rozwojem poważnych powikłań ( np. zakażenia w przebiegu neutropenii lub skaza krwotoczna małopłytkowa ) ogranicza możliwość prowadzenia właściwego leczenia i zmniejsza jego skuteczność. W wyniku supresji szpiku dochodzi do neutropeni ...