Uszkodzenie rdzenia kręgowego popromienne

nowotworowe.pl : uszkodzenie rdzenia kręgowego popromienne

Późne powikłania popromienne radioterapii .. uszkodzenie drobnych naczyń ) lub zwłóknienie skóry właściwej są niekorzystnym efektem kosmetycznym, ale nie ograniczają przeżycia, natomiast zwłóknienie i zanik nerki, marskość wątroby, niedrożność jelit, martwica mózgu lub rdzenia kręgowego, tamponada serca mogą być przyczyną zgonu. Dlat ...