Uszkodzenie szpiku

nowotworowe.pl : uszkodzenie szpiku

Powikłania chemioterapii przeciwnowotworowej .. Uszkodzenie szpiku kostnego i wpływ na odporność organizmu Szpik niszczony jest najbardziej między 6. a 14. dniem leczenia, później następuje jego regeneracja. Odwracalne uszkodzenie szpiku jest głównym powodem stosowania średnio 3 - 4 tygodniowych przerw między cyklami leczenia. Objawy: ... Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego .. uszkodzenia tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego, ze względu na możliwość nasilenia napadów padaczki. Poza leczeniem farmakologicznym można uzupełnić niedobory stosując dietę wzbogaconą o produkty zawierające duże ilości kwasu foliowego ( wątroba, szpinak, kapusta, pieczywo pełnoziarni ...

Bioterapia w leczeniu nowotworów .. uszkodzenia powstałe w następstwie choroby lub jatrogenne. W praktyce klinicznej stosuje się: Imatinib w przewlekłej białaczce szpikowej, mięsakach podścieliskowych przewodu pokarmowego, ostrej białaczce limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia, w przewlekłej białaczce eozynofilowej ... Mielosupresja i neutropenia .. uszkodzenia przez chemioterapię i radioterapię. Poza rozwojem poważnych powikłań ( np. zakażenia w przebiegu neutropenii lub skaza krwotoczna małopłytkowa ) ogranicza możliwość prowadzenia właściwego leczenia i zmniejsza jego skuteczność. W wyniku supresji szpiku dochodzi do neutropeni ...

Wczesny odczyn popromienny radioterapii .. uszkodzenia i niszczenia komórek nabłonka. Ostry odczyn popromienny występuje w szpiku, jajniku, jądrze, błonie śluzowej przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i moczowo - płciowych, śródbłonku naczyniowym i naskórku, a także w innych narządach. Ostry odczyn popromienny w szpiku ujawnia ...