Uszkodzenie układu płytkotwórczego

nowotworowe.pl : uszkodzenie układu płytkotwórczego

Przyczyn małopłytkowości centralnych .. uszkodzenie lub zniszczenie wielopotencjalnych komórek macierzystych. Komórki macierzyste to takie od których wywodzą się krwinki wszystkich trzech układów: białokrwinkowego, czerwonokrwinkowego i płytkotwórczego. Wybiórcza aplazja megakariocytów, gdzie dochodzi do zaburzeń syntezy tylk ...