Wątroba nowotwory

nowotworowe.pl : wątroba nowotwory

Rak nerki .. wątroby, węzłów chłonnych, nadnerczy czy drugiej nerki. Charakterystyczne jest także naciekanie nowotworowe żyły głównej dolnej. Diagnostyka raka nerki Podstawowym badaniem diagnostycznym raka nerki jest USG jamy brzusznej. W celu weryfikacji rozpoznania wykonuje się również tomografię ... Nowotwory jąder .. wątroby czy kości. Diagnostyka nowotworu jądra Podstawowym badaniem w diagnostyce nowotworu jądra jest USG jąder. W celu weryfikacji obecności przerzutów wykonuje się również badanie radiologiczne oraz tomografię komputerową klatki piersiowej i jamy brzusznej. Duże znaczenie mają marke ...

Markery nowotworowe .. wątroby, a nawet w ciąży. Najczęściej stosowane markery nowotworowe i jednostki chorobowe, którym odpowiadają to: CEA, antygen karcinoembrionalny rak jelita grubego, nowotwory żołądka, trzustki, płuc, sutka; AFP, alfafetoproteina pierwotny rak wątroby, nowotwory przewodu pokarmo ... Rak przełyku .. wątrobie i płucach. Objawy kliniczne raka przełyku Objawy kliniczne towarzyszące rozrostowi nowotworowemu w przełyku obejmują: trudności w połykaniu, brak apetytu, nudności, wymioty ( przy współistniejącym krwawieniu czerwoną lub czarną treścią ) i w rezultacie spadek masy ciała. Mogą ...

Przerzuty nowotworowe do wątroby .. wątroby odbywają się drogą krwionośną. Przez wątrobę przepływa bardzo duża ilość krwi. Jeżeli we krwi przepływającej przez wątrobę znajdują się komórki nowotworu rozwijającego się np. w nerce, to może dojść do zagnieżdżenia się nowotworu w tym narządzie. Tak powstają przerzuty. Przerzuty d ... Rak pęcherza moczowego .. wątroba, kości oraz węzły chłonne. Leczenie raka pęcherza moczowego Leczenie i rokowanie zależy od zaawansowania i złośliwości nowotworu. W chwili obecnej istnieje kilka metod leczenia nowotworów pęcherza moczowego: usuwanie zmian przez cewkę moczową ( przezcewkowa elektroresekcja ), p ...

Rodzaje chemioterapii przeciwnowotworowej .. wątrobowej, dootrzewnowo czy dokanałowo. Chemioterapia paliatywna Chemioterapia paliatywna, jest to rodzaj terapii, który dotyczy chorych bez szans na całkowite wyleczenie. Celem tego typu postępowania leczniczego jest wydłużenie przeżycia i/lub poprawia jakość życia nieuleczalnie chor ... Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) .. wątroby, objawów ze strony układu nerwowego oraz zaburzeń oddychania. DIC może skończyć się wstrząsem i zgonem chorego. Objawy przewlekłego wykrzepiania ( np. towarzyszącego nowotworom ) są łagodniejsze. Odchylenia w badaniach dodatkowych dotyczą głównie układu krzepnięcia - wydłużeniu ...

Białaczka włochatokomókowa .. wątroby, śledziony ( stąd dolegliwości brzuszne ) i węzłów chłonnych. Zdarza się, że limfocyty zmienione nowotworowo umiejscawiają się również w skórze. Badania dodatkowe wykazują wiele nieprawidłowości. Dochodzi do obniżenia poziomu czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi ( pancy ... Pierwotne nowotwory wątroby .. wątroby rozwijają się rzadziej niż nowotwory przerzutowe w tym narządzie. Do pierwotnych nowotworów wątroby zaliczmy m.in. raka wątrobowokomórkowego, naczyniaka, gruczolaka wątrobowokomórkowego, raka z dróg żółciowych i mięsaka. Łagodnym nowotworem wątroby jest wspomniany gruczolak wątr ...

Diagnostyka i leczenie raka płuca .. wątroby. Ponadto w przebiegu raka płuca dochodzi do podwyższenia poziomu markerów nowotworowych: CEA - antygen karcinoembrionalny, CYFRA 21.1, NSE - swoista enolaza neuronowa. Podstawą rozpoznania raka płuca pozostaje badanie histopatologiczne. Leczenie raka płuca Bardzo ważnym kryteri ... Po przeszczepie szpiku kostnego .. wątroby, rozlane śródmiąższowe zapalenie płuc, zakrzepowa mikroangipatia związana z przeszczepieniem komórek macierzystych, zaburzenia układu rozrodczego, niedoczynność tarczycy, zaćma, nowotwory, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, zakażenia oraz niewydolność przeszczepu. Rokow ...

Typy raka tarczycy .. wątroby, kości i mózgu. Przerzuty w płucach mogą ulegać zanikowi po leczeniu jodem, zaś przerzuty do kości nie poddają się niestety takiemu leczeniu. Raka pęcherzykowego leczy się poprzez chirurgiczne wycięcie nowotworu. Dodatkowo pacjentowi podaje się jod promieniotwórczy i tyroksynę. W p ... Immunoterapia w leczeniu nowotworów .. wątroby typu B prowadzące do ostrej niewydolności wątroby. Alemtuzumab mający zastosowanie w przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej B - komórkowej. Działania niepożądane: najczęstsze ( około 80% chorych w pierwszym tygodniu leczenia ) to długotrwałe toniczne skurcze mięśni, gorącz ...

Bioterapia w leczeniu nowotworów .. wątrobowych. Toksyczność aldesleukiny zmniejszają glikokortykosteroidy. Interferon α ( IFN - α ) ( opisany w kolejnym rozdziale artykułu ) Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. ... Interferon α (IFN-α) w leczeniu nowotworów .. wątroby typu B i C. Działania niepożądane stosowania IFN - α w onkologii to objawy zespołu rzekomogrypowego ( gorączka, dreszcze, bóle mięśniowo - stawowe, ból głowy, złe samopoczucie ) występują u większości chorych rozpoczynających leczenie IFN. Objawy przewlekłe to nudności, wy ...

Nowotwory złośliwe .. Wątroba, płuca i kości są częstym siedliskiem przerzutów różnego pochodzenia, serce, skóra, tarczyca, mózg - rzadkim, a śledziona, mięśnie poprzecznie prążkowane, sutek i ściana macicy - wyjątkowym. Oprócz raka oskrzela przerzuty do kości dają raki następujących narządów: żołądka, nerki, g ... Wpływ ujemny nowotworów złośliwych .. wątroba dysponują dużą rezerwą i nowotwory długo nie powodują wyraźnych objawów ich niewydolności. Miejscowo nowotwory prowadzą do niedrożności lub zwężenia przewodów i naczyń, a więc do zaburzeń wywołujących utrudnienie odpływu, np. żółci, soku trzustkowego, utrudnienie oddychania lub ...