Wątroba włóknienie

nowotworowe.pl : wątroba włóknienie

Samoistne włóknienie szpiku (osteomielofibroza) .. wątroba i węzły chłonne. Pojawiają się objawy niedokrwistości oraz małopłytkowości, m.in. krwawienia oraz wybroczyny na skórze i błonach śluzowych. Rzadko może także dojść do zaniku mięśni. W końcowym stadium samoistnego włóknienia szpiku dochodzi do niewydolności wątroby. U niektórych pac ...