Włóknienie

nowotworowe.pl : włóknienie

Powikłania chemioterapii przeciwnowotworowej .. włóknienie płuc. Powikłania naczyniowe W trakcie chemioterapii może dochodzić do powstawania skrzeplin w świetle naczyń. Zdarza się, że takie skrzepliny zatykają naczynia płucne. Rozwija się tzw. zatorowość płucna - bardzo ciężkie powikłanie, nieraz grożące szybką śmiercią pacjenta. Po ... Czerwienica prawdziwa .. włóknienie ) szpiku. Ponadto wykonywane są specjalistyczne badania cytogenetyczne i molekularne. Czerwienica prawdziwa przez wiele lat może przebiegać bez żadnych objawów. W zaawansowanych przypadkach, gdy dochodzi do wspomnianego włóknienia szpiku, liczba czerwonych krwinek oraz płytek ...

Samoistne włóknienie szpiku (osteomielofibroza) .. włóknienie szpiku, zwane również osteomielofibrozą jest schorzeniem zaliczanym do zespołów mieloproliferacyjnych. Istotą choroby jest powstawanie nieprawidłowych komórek ( megakariocytów ), które przyczyniają się do zarastania szpiku. Charakterystyczne dla choroby jest zwłóknienie szpik ... Przeszczepianie komórek krwiotwórczych (przeszczep szpiku) .. włóknienie szpiku, zespoły mielodysplastyczne, szpiczak mnogi, niedokrwistość aplastyczna, ziarnica złośliwa czy chłoniaki nieziarnicze. Decyzja o przeszczepie komórek macierzystych zależy od wielu czynników. Ważne jest na co choruje pacjent, jaki jest jego wiek, stan ogólny oraz czy istni ...

Przyczyny upośledzające hematopoezę .. włóknienie szpiku. 3 ) Promieniowanie jonizujące, które niszczy szczególnie wrażliwe megakariocyty. Przy przewlekłej ekspozycji na promieniowanie jonizujące stwierdza się obecność płytek olbrzymich. 4 ) Leki mielosupresyjne, zwłaszcza arabinozyd cytozyny i antracykliny oraz inne stos ... Ostre białaczki szpikowe .. włóknienie szpiku, nadpłytkowość samoistna, zespół mielodysplastyczny ( MDS ), nocna napadowa hemoglobinuria, szpiczak mnogi, niedokrwistość aplastyczna ). Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. ...