Wrzodziejące zapalenie jelit żelazo

nowotworowe.pl : wrzodziejące zapalenie jelit żelazo

Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza .. wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz u chorych hemodializowanych leczonych erytropoetyną zaleca się stosowanie żelaza pozajelitowo, najczęściej dożylnie, rzadko domięśniowo. Działania niepożądane żelaza podawanego dożylnie są następujące: ból i obrzęk w miejscu wkłucia, ból stawów i ...