Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

nowotworowe.pl : wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) .. wykrzepianie krwi powoduje zużycie elementów niezbędnych do powstania skrzeplin. Następstwem tego jest z kolei skaza krwotoczna. Jednocześnie może także dochodzić do rozpuszczania zakrzepów. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe może mieć przebieg przewlekły lub ostry. Lista stanów ch ... Rak płuca .. wykrzepiania wewnątrznaczyniowego ( DIC ). Anna Adamska Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom I. ...

Przetoczanie (transfuzja) krwi .. wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, ciemne zabarwienie moczu, ból pleców, ból głowy, nudności, wymioty, niepokój, pokrzywka, niewydolność oddychania, skurcz oskrzeli, obrzęki, zaburzenia rytmu serca itp. Jeżeli powikłanie pojawia się w trakcie transfuzji, natychmiast należy ją przerwać. ...