Wynik proteinogramu

nowotworowe.pl : wynik proteinogramu

Makroglobulinemia Waldenströma .. wynik proteinogramu surowicy krwi. Leczenie makroglobulinemii Waldenströma Leczenie makroglobulinemii Waldenströma polega na podawaniu leków cytostatycznych ( m.in. leki alkilujące, analogi puryn ). Ponadto zastosowanie znajdują: rytuksymab, interferon alfa, radioterapia, przeszczepy k ...