Zapalenie płuc markery

nowotworowe.pl : zapalenie płuc markery

Markery nowotworowe .. zapalenia płuc, marskości wątroby, a nawet w ciąży. Najczęściej stosowane markery nowotworowe i jednostki chorobowe, którym odpowiadają to: CEA, antygen karcinoembrionalny rak jelita grubego, nowotwory żołądka, trzustki, płuc, sutka; AFP, alfafetoproteina pierwotny rak wątroby, ...