Zapalenie trzustki a rak trzustki

nowotworowe.pl : zapalenie trzustki a rak trzustki

Markery nowotworowe .. zapalenia płuc, marskości wątroby, a nawet w ciąży. Najczęściej stosowane markery nowotworowe i jednostki chorobowe, którym odpowiadają to: CEA, antygen karcinoembrionalny rak jelita grubego, nowotwory żołądka, trzustki, płuc, sutka; AFP, alfafetoproteina pierwotny rak wątroby, ... Rak trzustki .. zapalenie trzustki, dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, zmniejszona kwaśność soku żołądkowego i kontakt zawodowy z chemikaliami ( np. z pestycydami, zawartymi w środkach ochrony roślin ). Rozważane jest również znaczenie nadmiernego spożywania alkoholu i kawy. Objawy raka trzustki We wc ...