żelazo w surowicy u dziecka

nowotworowe.pl : żelazo w surowicy u dziecka

Niedokrwistość z niedoboru żelaza .. żelaza oznacza niedokrwistość powstałą wskutek zmniejszonej syntezy hemoglobiny i innych enzymów zawierających żelazo, z powodu obniżonego stężenia tego pierwiastka w surowicy krwi. To najczęstsza postać niedokrwistości u dorosłych ( ok. 80%, w większości dotyczy kobiet ) i u dzieci. W ...