Zespół złego wchłaniania

nowotworowe.pl : zespół złego wchłaniania

Niedokrwistość z niedoboru miedzi .. zespoły złego wchłaniania, żywienie pozajelitowe, zespół nerczycowy, - wiązanie miedzi w czasie leczenia penicylaminą lub podawania dużej ilości alkaliów. Cechami charakteryzującymi niedokrwistość spowodowaną niedoborem miedzi jest: anemia normo - lub makrocytowa, zmniejszona liczna r ... Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego .. zespołu złego wchłaniania. Kwas foliowy podaje się doustnie w dawce 1 - 5mg/d przez 1 - 4 miesiące lub do czasu normalizacji wskaźników hematologicznych. Jeśli niedobór utrzymuje się, konieczne jest leczenie podtrzymujące, 1mg/d. Profilaktycznie w ciąży stosuje się 0,4 - 1mg/d, w razie ...