Zespołu rozpadu guza nowotworowego

nowotworowe.pl : zespołu rozpadu guza nowotworowego

Zespół rozpadu guza .. zespołu rozpadu guza Na obraz kliniczny zespołu rozpadu guza składają się: ostra niewydolność nerek, zaburzenia czynności układu krążenia i zaburzenia neurologiczne. Zespół rozpadu guza można rozpoznać u chorych z dużą masą guza nowotworowego, u których doszło do rozwoju ostrej niewydolno ...