Radioterapia

Radioterapia (RT) polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego do celów leczniczych. W zależności od rodzaju źródła promieniowania wyróżnia się teleterapię oraz brachyterapię.

Teleterapia (TRT) - napromienianie z odległości, jedną, kilkoma, a nawet kilkunastoma wiązkami promieniowania, generowanymi przez tzw. bombę kobaltową lub przyspieszacz liniowy. Wykorzystuje się promieniowanie fotonowe (γ lub X) lub cząsteczkowe (np. szybkie elektrony) o energii 1-30 MeV.

Brachyterapia (BRT) - aplikacja niewielkich źródeł promieniowania w postaci igieł, ziaren, kapsułek lub drutu na powierzchni skóry (BRT powierzchniowa), w przewodach lub jamach ciała (BRT dojamowa) lub w guzie nowotworowym i blisko otaczających go tkankach (BRT śródtkankowa). Najczęściej stosuje się izotopy radu, cezu, jodu, irydu, strontu, fosforu i złota.

Powikłania radioterapii


Powikłania popromienne (odczyny popromienne) mogą się ujawnić w zdrowych tkankach lub narządach w wyniku śmierci ich komórek tarczowych odpowiedzialnych za równowagę morfologiczną i czynnościową. Wyróżnia się dwa główne typy odczynów popromiennych: wczesny odczyn popromienny i późne powikłania popromienne.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom II.

Zobacz pytania do lekarza na Forum Nowotwory | Dodaj swoje pytanie »
 • Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej - badania

  Bartosz: Witam, Mam pytanie czy spotkaliście się kiedyś z badaniami prowadzonymi przez firmę Pratia? Ich najnowsze działania dotyczą walki z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej lub gardła u osób w okolicach 70 roku życia i z przeciwwskazaniami do chemiotera...

  Mateusz: Też bym się chciał dowiedzieć czegoś więcej, bo mam chorą babcię, która prawdopodobnie by się kwalifikowała do tego. Ale z jedną rzeczą się pomyliłeś, badania prowadzi inna firma. Clinmed, taka mała różnica :-)...

 • Test in vitro wykrywający nowotwór

  Aga: Cześć Czy ktoś już używał test z moczu https://sintrex.pl/pl/p/Sintrex-tester-do-wczesnego-wykrywania-chorob-nowotworowych/1 Jaka skuteczność ?...

  Agnieszka: Test ten służy do rozpoznawania/monitorowania bardzo specyficznego typu nowotworów tzw. neuroendokrynnych - np. rakowiaka (dość rzadko wystepujących). Nie ma zastosowania do innych o wiele częściej występujących nowotworów....

 • Prawdopodobnie jest lek na raka

  Beata: Z najnowszych badan w Niemczech wynika ze prawdopodobnie jest lek na raka.Przez zupelny przypadek w laboratorium odkryto ze znany Methadon w polaczeniu z chemiaterapia niszczy komorki rakowe!.Setki osob przyjezdza do lekarzy paliatywnych w Niemiecze...

  Kina: To dopiero byłby news....