Transformacja nowotworowa

Przekształcenie się komórki prawidłowej w nowotworową, nazywane transformacją nowotworową (karcinogeneza) jest bardzo złożonym procesem. Proces ten cechuje zwykle długi okres utajenia.

W rozwoju nowotworu niezwykle istotną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, które można podzielić na:

Predyspozycje silne - związane z dziedziczonymi od rodziców mutacjami w genach supresorowych i genach kodujących składowe systemu naprawy DNA. Odziedziczenie takiej mutacje wiąże się z wcześniejszym wystąpieniem choroby. W konsekwencji proces transformacji ulega skróceniu o kilka a nawet kilkanaście lat.

Predyspozycje słabe - związane przede wszystkim z osobniczym polimorfizmem genowym. Polega on na tym, że dany gen może istnieć w kilku różnych (polimorficznych) formach, których produkt, choć ciągle spełniający tę samą funkcję metaboliczną, może się nieznacznie różnić budową aminokwasową.

Różnice w aktywności produktów tych genów związane z obecnymi w populacji wariantami genetycznymi ich sekwencji mogą spowodować duże zmiany we wrażliwości na dany karcinogen, a co za tym idzie- zwiększać prawdopodobieństwo szkodliwego działania danego związku chemicznego lub produktu jego przemian metabolicznych. Pojedyncza zmiana może być nieistotna, ale zmiany w wielu genach mogą się sumować. Oznacza to, że wrażliwość na substancje karcinogenne jest ściśle związana z osobniczą podatnością genetyczną.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom II.

Zobacz pytania do lekarza na Forum Nowotwory | Dodaj swoje pytanie »
 • Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej - badania

  Bartosz: Witam, Mam pytanie czy spotkaliście się kiedyś z badaniami prowadzonymi przez firmę Pratia? Ich najnowsze działania dotyczą walki z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej lub gardła u osób w okolicach 70 roku życia i z przeciwwskazaniami do chemiotera...

  Mateusz: Też bym się chciał dowiedzieć czegoś więcej, bo mam chorą babcię, która prawdopodobnie by się kwalifikowała do tego. Ale z jedną rzeczą się pomyliłeś, badania prowadzi inna firma. Clinmed, taka mała różnica :-)...

 • Test in vitro wykrywający nowotwór

  Aga: Cześć Czy ktoś już używał test z moczu https://sintrex.pl/pl/p/Sintrex-tester-do-wczesnego-wykrywania-chorob-nowotworowych/1 Jaka skuteczność ?...

  Agnieszka: Test ten służy do rozpoznawania/monitorowania bardzo specyficznego typu nowotworów tzw. neuroendokrynnych - np. rakowiaka (dość rzadko wystepujących). Nie ma zastosowania do innych o wiele częściej występujących nowotworów....

 • Prawdopodobnie jest lek na raka

  Beata: Z najnowszych badan w Niemczech wynika ze prawdopodobnie jest lek na raka.Przez zupelny przypadek w laboratorium odkryto ze znany Methadon w polaczeniu z chemiaterapia niszczy komorki rakowe!.Setki osob przyjezdza do lekarzy paliatywnych w Niemiecze...

  Kina: To dopiero byłby news....