Zaburzenia krzepnięcia krwi

- hemofila, małopłytkowości, trombocytopatie