Zespół rozpadu guza

Zespół rozpadu guza to zagrażający życiu zespół zaburzeń metabolicznych wynikających z szybkiego rozpadu komórek nowotworowych. Może wystąpić w pierwszych dobach chemioterapii nowotworów cechujących się dużą aktywnością proliferacyjną i dużą chemiowrażliwością.

Nagły rozpad komórek nowotworowych powoduje uwalnianie dużych ilości potasu, puryn pochodzących z kwasów nukleinowych i fosforanów. Skutkiem tego jest kwasica metaboliczna, hiperkaliemia (zwiększone stężenie potasu), hiperurykemia (wzrost ilości puryn) i hiperfosfatemia (wzrost fosforanów). Fosforany wiążą we krwi jony wapniowe, co skutkuje powstaniem hipokalcemii. Dochodzi do wytrącenia się kryształów kwasu moczowego (w cewkach nerkowych, cewkach zbiorczych i drogach moczowych) i fosforanu wapnia (w cewkach nerkowych i w miąższu nerki), czego wynikiem może być ostra niewydolność nerek.

Obraz kliniczny i rozpoznanie zespołu rozpadu guza


Na obraz kliniczny zespołu rozpadu guza składają się: ostra niewydolność nerek, zaburzenia czynności układu krążenia i zaburzenia neurologiczne. Zespół rozpadu guza można rozpoznać u chorych z dużą masą guza nowotworowego, u których doszło do rozwoju ostrej niewydolności nerek przebiegającej z dużym stężeniem kwasu moczowego w surowicy lub hiperfosfatemią.

Zapobieganie i leczenie zespołu rozpadu guza


Zapobieganie zespołowi rozpadu guza polega na podawaniu przez ponad 2 dni przed chemioterapią allopurinolu i odpowiednim nawodnieniu chorego, aby utrzymać diurezę dobową ponad 2,5 l.

Leczenie już rozwiniętego zespołu rozpadu guza polega na kontynuowaniu podaży płynów i allopurinolu oraz nasilaniu diurezy diuretykiem pętlowym, tak aby uzyskać pracę nerek. W razie utrzymywania się skąpomoczu lub bezmoczu konieczne jest wykonanie hemodializy, która skutecznie usuwa kwas moczowy.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom II.

Zobacz pytania do lekarza na Forum Nowotwory | Dodaj swoje pytanie »
 • Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej - badania

  Bartosz: Witam, Mam pytanie czy spotkaliście się kiedyś z badaniami prowadzonymi przez firmę Pratia? Ich najnowsze działania dotyczą walki z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej lub gardła u osób w okolicach 70 roku życia i z przeciwwskazaniami do chemiotera...

  Mateusz: Też bym się chciał dowiedzieć czegoś więcej, bo mam chorą babcię, która prawdopodobnie by się kwalifikowała do tego. Ale z jedną rzeczą się pomyliłeś, badania prowadzi inna firma. Clinmed, taka mała różnica :-)...

 • Test in vitro wykrywający nowotwór

  Aga: Cześć Czy ktoś już używał test z moczu https://sintrex.pl/pl/p/Sintrex-tester-do-wczesnego-wykrywania-chorob-nowotworowych/1 Jaka skuteczność ?...

  Agnieszka: Test ten służy do rozpoznawania/monitorowania bardzo specyficznego typu nowotworów tzw. neuroendokrynnych - np. rakowiaka (dość rzadko wystepujących). Nie ma zastosowania do innych o wiele częściej występujących nowotworów....

 • Prawdopodobnie jest lek na raka

  Beata: Z najnowszych badan w Niemczech wynika ze prawdopodobnie jest lek na raka.Przez zupelny przypadek w laboratorium odkryto ze znany Methadon w polaczeniu z chemiaterapia niszczy komorki rakowe!.Setki osob przyjezdza do lekarzy paliatywnych w Niemiecze...

  Kina: To dopiero byłby news....